START SAVING TODAY

START SAVING TODAY!

ค่าไฟฟ้ารายเดือน (บาท/เดือน)

วันทำงาน 31 วัน/เดือน

ชั่วโมงทำงาน 10 ชั่วโมง/วัน

ขนาดที่แนะนำ

ขนาดกำลังไฟฟ้า AC (KW)

ขนาดติดตั้ง DC (KW)

ขนาดพื้นที่หลังคา (ตรม.)