Solar Rooftop Solution

INFINITY ENERGY

BANPU INFINERGY คือ ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ และซ่อมบำรุง สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลโลกอย่างยั่งยืนด้วยการใช้พลังงานสะอาด

BEST TAILOR-MADE SOLAR SYSTEM

เราออกแบบตามความต้องการของพื้นที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของพื้นที่ในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพ บนงบประมาณที่เหมาะสมที่สุด โดยเลือกใช้แผงวงจรที่มีคุณภาพ มีสเปคของอุปกรณ์และระบบซัพพอร์ทที่หลากหลาย ทันสมัย ไม่ยึดติดกับสต็อคการผลิต เพื่อสามารถควบคุมราคาให้อยู่ในงบประมาณตามที่ต้องการ

FULL-RANGE OF TURNKEY SERVICES

ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพจากทีมงานมืออาชีพและทีมบริการหลังการขายที่ดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

  • ให้คำปรึกษาการวางระบบ

  • สำรวจพื้นที่

  • ประเมินและคำนวณแผนการลงทุน

  • ออกแบบและวางแผนการติดตั้ง

  • จัดเตรียม และยื่นเอกสารขออนุญาต

  • เตรียมอุปกรณ์ติดตั้ง ทดสอบระบบ

  • ติดตามการทำงานของระบบและแก้ไขปัญหา

  • ระบบบริการหลังการขาย

BANPU INFINERGY APPLICATION