Promotions

โปรโมชั่นทั้งหมด

แนะนำเพื่อน ติดตั้งโซลาร์รูฟกับบ้านปูฯ รับเงินสูงสุด 500,000 บาท

โปรโมชั่น

แนะนำเพื่อน ติดตั้งโซลาร์รูฟกับบ้านปูฯ รับเงินสูงสุด 500,000 บาท

ร่วมสร้างโลกสีเขียวไปกับบ้านปูฯ เพียงแนะนำเพื่อนติดตั้ง
โซลาร์รูฟกับเรา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 62 หรือจนกว่ามีผู้แนะนำครบจำนวน 20 เมกะวัตต์