นโยบายความเป็นส่วนตัวของ อินฟิเนอร์จี แอปพลิเคชัน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

 

บ้านปู อินฟิเนอร์จี (“เรา”, “ของเรา”) เป็นผู้ดูแลและจัดการเว็บไซต์และอินฟิเนอร์จี แอปพลิเคชัน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”)

 

ข้อมูลในหน้าเพจนี้จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการเก็บบันทึกข้อมูล การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านเข้ามาใช้บริการของเราและตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านสามารถเลือกตั้งคำสั่งเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆ นโยบายส่วนบุคคลของบ้านปู อินฟิเนอร์จี บริหารจัดการด้วย Free Privacy Policy.

 

เราใช้ข้อมูลของท่านในการให้บริการและพัฒนาคุณภาพการบริการ เมื่อท่านใช้บริการถือว่าท่านยินยอมให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ภายใต้นโยบายนี้ ข้อตกลงที่ระบุไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานบริการของบ้านปูอินฟิเนอร์จี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่นภายใต้นโยบายนี้

 

การเก็บบันทึกข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้งาน

เราเก็บบันทึกและรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามและพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ท่าน

ลักษณะของข้อมูลที่ทำการเก็บบันทึก

ข้อมูลส่วนตัว

ในขณะที่ท่านใช้บริการของเรา เราอาจขอให้ท่านแจ้งข้อมูลบางอย่างที่ระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคล ซึ่งเราจะสามารถใช้เพื่อติดต่อหรือสามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสามารถระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลของท่านได้ อาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ:

 • อีเมล
 • ชื่อ-นามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่ เขต จังหวัด และรหัสไปรษณีย์
 • การใช้คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน

การใช้ข้อมูล

นอกจากนี้เรายังอาจรวบรวมข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่าน เมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าใช้บริการของเราหรือเมื่อท่านเข้าใช้งานบริการผ่านอุปกรณ์มือถือ (“ข้อมูลการใช้งาน”)

ข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ของท่าน (IP Address ) ประเภทของเบราว์เซอร์ เวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ หน้าเว็บของบริการของเราที่ท่านเข้าไปใช้งาน เวลาและวันที่เข้าใช้งาน เวลาที่ใช้ในหน้าเว็บเหล่านั้น หมายเลขประจำเครื่อง (UDI) และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

เมื่อท่านเข้าถึงบริการผ่านอุปกรณ์มือถือ ข้อมูลการใช้งานนี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ประเภทของอุปกรณ์มือถือที่ท่านใช้งาน รหัสเฉพาะของอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นๆ หมายเลข IP ของอุปกรณ์มือถือ ระบบปฏิบัติการบนมือถือของท่าน อินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ที่ท่านใช้ หมายเลขประจำเครื่อง (UDI) และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

ข้อมูลการติดตามและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่ใกล้เคียงกันเพื่อติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริการของเราและการเก็บบันทึกข้อมูลบางอย่างไว้

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็ก หรือชิ้นส่วนของข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุเอกลักษณ์ที่ไม่ระบุตัวบุคคล คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์จากเว็บไซต์และเก็บบันทึกไว้ในอุปกรณ์ที่ท่านใช้งานเทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ได้แก่ บีคอน แท็ก และสคริปต์ เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูลและปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา

ท่านสามารถตั้งให้เบราว์เซอร์ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุเวลาที่คุกกี้จะส่งข้อมูลได้ อย่างไรก็ตามหากท่านไม่ยอมรับคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้งานในบางส่วนของบริการของเราได้

ตัวอย่างคุกกี้ที่เราใช้:

 • Session Cookies. เราใช้ Session Cookies เพื่อดำเนินการบริการของเรา
 • Preference Cookies. เราใช้คุกกี้ค่ากำหนดเพื่อจดจำค่ากำหนดและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่าน
 • Security Cookies. เราใช้ Security Cookies เพื่อควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ

 

การใช้ข้อมูล

บ้านปู อินฟิเนอร์จี นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ อาทิ

 • การให้บริการและบำรุงรักษาบริการ
 • การแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริการของเรา
 • เพื่อให้ท่านสามารถใช้ฟีเจอร์ที่มีการโต้ตอบในบริการของเราเมื่อท่านต้องการ
 • การให้บริการและดูแลลูกค้า
 • การวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการปรับปรุงบริการ
 • เพื่อตรวจสอบการใช้บริการ
 • เพื่อตรวจจับป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
 • การติดตามผลการใช้บริการ
 • การตรวจสอบ ป้องกัน และแจ้งปัญหาทางเทคนิค

 

การถ่ายโอนข้อมูล

เราอาจนำข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โอนย้ายและเก็บรักษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกขอบเขต รัฐ จังหวัด หรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ ที่อาจมีบทบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างจากเขตอำนาจศาลของท่าน

หากท่านพำนักอยู่นอกประเทศไทยและเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเรา เราจะส่งข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศไทยเพื่อดำเนินการอื่นๆ ต่อไป เมื่อท่านให้ความยินยอมภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึงได้ทำการส่งข้อมูลแล้วนั้น ถือว่าท่านยินยอมให้เราส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

บ้านปู อินฟิเนอร์จี จะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลนี้ และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือไปยังประเทศใดประเทศหนึ่ง เว้นแต่ในกรณีที่องค์กรหรือประเทศนั้นๆ มีมาตรการควบคุมที่รัดกุม เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆของท่าน

 

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

บ้านปู อินฟิเนอร์จี อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่จำเป็น อาทิ:

 • เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย
 • เพื่อคุ้มครองและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบ้านปู อินฟิเนอร์จี
 • เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
 • เพื่อคุ้มรองความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณชน
 • เพื่อป้องกันความรับผิดตามกฎหมาย

 

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน อย่างไรก็ตามเราอยากให้ท่านพึงระวังไว้ว่าการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการเก็บบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ปลอดภัย 100% แม้เราจะพยายามใช้วิธีการที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในเชิงพาณิชย์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปลอดภัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ทั้งหมด

 

ผู้ให้บริการ

เราอาจจ้างบุคคลที่สามในรูปแบบบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของเราในการอำนวยความสะดวกแก่บริการของเรา (“ผู้ให้บริการ”) โดยดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การใช้บริการของเรา

บุคคลที่สามเหล่านี้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นตัวแทนของเราในการดำเนินการต่างๆเหล่านี้เท่านั้น แต่จะไม่สามารถเปิดเผยหรือนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้

การวิเคราะห์

เราอาจใช้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม เป็นผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งานของบริการของเรา

การวิเคราะห์ข้อมูลโดย Google Analytics

Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บของ Google ซึ่งติดตามและรายงานการเข้าชมเว็บไซต์

Google ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้บริการของเรา และแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้กับบริการอื่นๆของ Google โดย Google อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อกำหนดเนื้อหาและปรับเปลี่ยนการส่งโฆษณาในเครือข่ายของ Googleเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของ Google ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่: https://policies.google.com/privacy?hl=th

 

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

บริการของเราอาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบ้านปู อินฟิเนอร์จี หากท่านกดไปที่ลิงก์ของบุคคลที่สาม ลิงก์นั้นจะนำท่านไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกๆเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม

บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่มีส่วนรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อปฏิบัติใดๆ ของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

 

ความเป็นส่วนตัวสำหรับเด็ก

บริการของเราไม่ได้มีไว้เพื่อเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (“เด็ก”)

เราไม่มีเจตนาเรียกร้องหรือรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากท่านเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลและทราบว่าบุตรหลานของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เราแล้วโปรดติดต่อเราโดยเร็วที่สุด หากเรารับรู้ว่าได้มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองแล้วนั้น เราจะดำเนินการเพื่อนำข้อมูลออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว โดยเรามีนโยบายเผยแพร่ข้อเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในนโยบายส่วนบุคคลลงบนหน้าเพจนี้

เราจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลและ / หรือแจ้งเตือนในบริการของเราก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลและทำการอัพเดต “วันที่มีผล” ที่ด้านบนของนโยบายส่วนบุคคลนี้

เราขอแนะนำให้คุณเข้าไปตรวจดูความเปลี่ยนแปลงเป็นประจำเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือว่ามีผลแล้วเมื่อมรการเผยแพร่ลงบนหน้าเพจนี้

 

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 2095 6595