ประสบการณ์ด้านพลังงานมากว่า 35 ปี และเชี่ยวชาญการวางระบบโซลาร์เซลล์

บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด เป็นบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบและเทคโนโลยีด้านพลังงาน และให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ที่ผสานเทคโนโลยีหลากรูปแบบและทันสมัย โดยนำประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานของบ้านปูฯ มากกว่า 30 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ ความเชี่ยวชาญจากการบริหารธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในประเทศจีนและญี่ปุ่นมาช่วยพัฒนาประเทศไทยก้าวสู่สมาร์ทซิตี้ในอนาคต

 • บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่ครบวงจร

  บริการ
  ด้านพลังงานครบวงจร

  มุ่งมั่นให้บริการด้านการวางระบบพลังงานอย่างครบวงจรที่ผสานเทคโนโลยีหลากรูปแบบและทันสมัย
  เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่สมาร์ทซิติ้
  ต่อไปในอนาคต

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์

  บริการ
  หลังการขายอย่างมืออาชีพ

  มุ่งตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญ พร้อมทีมบริการหลังการขายและ Call Center
  ที่ดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

 • เชี่ยวชาญการวางระบบโซล่าเซลล์

  ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานที่แข็งแกร่ง

  นำประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานของบ้านปูฯ มากกว่า 30 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาต่อยอดเป็นธุรกิจการให้บริการด้านพลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ทันสมัยในไทย

 • บริการลูกค้าที่ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์อย่างมีคุณภาพ

  การเป็นพันธมิตร
  ทางธุรกิจที่ยั่งยืน

  มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

บริการด้านพลังงาน

มาช่วยตอบโจทย์ธุรกิจ ของคุณได้อย่างไร

 • ระบบโซล่าเซลล์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  เป็นการดำเนินธุรกิจ

  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • ระบบโซล่าเซลล์ช่วยลดต้นทุน

  ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน

  และคุ้มค่าต่อธุรกิจ

 • ระบบโซล่าเซลล์ช่วยบริหารการใช้ไฟอย่างมีประสิทธิภาพ

  ช่วยบริหารการใช้ไฟฟ้า

  อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ระบบโซล่าเซลล์ช่วยสร้างชุมชุนยั่งยืน

  มีส่วนช่วยสร้างชุมชน

  ที่มีคุณภาพและยั่งยืน

go green together

Play Video

One stop

Service

Unparalleled excellence in service

FULL-RANGE OF INSTALLATION SERVICE FOR SOLAR CELL SYSTEM

ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพจากทีมงานมืออาชีพและทีมบริการหลังการขายที่ดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

 • ให้คำปรึกษาการวางระบบ

  ให้คำปรึกษาการวางระบบการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
 • ประเมินและคำนวณแผนการลงทุน

  ประเมินและคำนวณแผนการลงทุนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
 • จัดเตรียม และยื่นเอกสารขออนุญาต

  จัดเตรียม และยื่นเอกสารขออนุญาตการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
 • ติดตามการทำงานของระบบและแก้ไขปัญหา

  ติดตามการทำงานของระบบและแก้ไขปัญหาการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
 • ให้คำปรึกษาการวางระบบการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

  ให้คำปรึกษาการวางระบบ

 • สำรวจพื้นที่การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

  สำรวจพื้นที่

 • ประเมินและคำนวณแผนการลงทุนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

  ประเมินและคำนวณแผนการลงทุน

 • ออกแบบและวางแผนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

  ออกแบบและวางแผนการติดตั้ง

 • สำรวจพื้นที่การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

  สำรวจพื้นที่

 • ออกแบบและวางแผนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

  ออกแบบและวางแผนการติดตั้ง

 • เตรียมอุปกรณ์ติดตั้ง ทดสอบระบบการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

  เตรียมอุปกรณ์ติดตั้ง ทดสอบระบบ

 • ระบบบริการหลังการขาย การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

  ระบบบริการหลังการขาย

Our Clients

INFINERGY APPLICATION

แอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าของบ้านปู อินฟิเนอร์จี ที่ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้แบบเรียลไทม์ ทุกที่ ทุกเวลา

INFINERGY APPLICATION

ตรวจสอบยอดการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ ยอดผลิตไฟฟ้า แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุขัดข้องแบบเรียลไทม์ พร้อมช่องทางการติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ตลอด 24 ชม.

START SAVING TODAY!